Laukaan apteekin monipuoliset palvelut

Lääke- ja hintaneuvonta

Lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää tietää, milloin ja miten lääkettä käytetään ja kuinka lääke vaikuttaa. Reseptilääkkeitä noutaessasi saat ohjeet lääkkeen oikeasta käytöstä. Samalla kerromme reseptilääkkeiden mahdollisista edullisemmista valmisteista.

Yhteisvaikutusten seuranta

Lääkehoidon turvallisuuden takaamiseksi tarkistamme käyttämiesi lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset. Käytössämme on reaaliajassa toimiva yhteisvaikutusohjelma. Eri tarkoituksiin käytettävillä lääkkeillä voi olla ikäviä yhteisvaikutuksia, jotka huomioimalla autamme sinua vähentämään eri lääkeyhdistelmien mahdollisia riskejä.

Reseptin uusiminen

Asiakkaat voivat uudistaa sähköiset reseptinsä apteekkimme kautta. Asiakas voi laittaa uudistamispyynnön maksutta kanta.fi –sivuilta tai puhelimitse Laukaan terveysaseman kautta. eReseptin uusiminen kestää korkeintaan 8 vuorokautta.

Koneellinen annosjakelu

Tarjoamme koneellista annosjakelua palveluna, jossa apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin.

Palvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Erityisen hyödyllinen palvelu on niille, joilla on useita lääkkeitä jatkuvassa käytössä.
Lisää Oma-annos -palvelusta voi lukea sivuilta www.oma-annos.fi

Kysy palvelusta lisää apteekiltamme. Palvelu on maksullinen.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Kysy palvelusta lisää apteekiltamme. Palvelu on maksullinen.

Inhalaatiohoidon tarkistusInhalaatiohoidon tarkistus

Inhalaatiohoidon tarkistus auttaa sinua käyttämään inhaloitavaa lääkettäsi oikein ja huolehtimaan suusi hyvinvoinnista lääkkeen käytön yhteydessä. Näin lääkkeeseen liittyvät haittavaikutukset vähenevät ja lääkkeesi tehoaa varmemmin. Tarkistukseen varataan aika ja palvelu on maksullinen.

Lääkehoitosuunnitelman laatimisen tuki

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa julkisissa ja yksityisissä toimipisteissä tulee olla lääkehoitosuunnitelma. Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja päivittämisestä on toimintayksikön johdolla. Apteekkimme tarjoaa apua lääkehoitosuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyönä toimintayksikön johdon, vastaavan lääkärin ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön kanssa. Kysy lisää palvelusta apteekin henkilökunnalta.

Lääkehuollon konsultaatio

Lääkehuollon konsultaatio on palvelu, jossa apteekin farmaseutti tai proviisori arvioi yhdessä toimintayksikön kanssa miten lääkitysturvallisuutta edistävä lääkehuoltotoiminta toteutuu yksikössä. Konsultaation avulla pyritään yhteistyössä kehittämään yksikön lääkehuollon keskeisiä osa-alueita (lääkehuollon yleiset toimintaperiaatteet, lääkkeiden tilaaminen, säilyttäminen, käsittely ja hävittäminen). Kysy lisää palvelusta apteekin henkilökunnalta.

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet luokitellaan ongelmajätteiksi. Niiden hävittäminen vaatii erikoiskäsittelyn, joten ne on syytä palauttaa apteekkiin. Apteekki toimittaa vanhentuneet lääkkeet ongelmajätelaitokselle. Tämä palvelu on maksutonta.

Lajittele vanhentuneet lääkkeet näin:

  • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksista (pahvi-, lasi- ja muovipakkauksista) ja palauta ne apteekkiin suljetussa tiiviissä ja läpinäkyvässä pakkauksessa tai pussissa.
  • Laita ruiskut ja neulat huolellisesti umpinaiseen keräilyastiaan tai kannelliseen lasipurkkiin ja anna ne apteekin henkilökunnalle.
  • Erota muusta lääkejätteestä elohopeakuumemittarit, lääkeaerosolit sekä bromia, jodia ja sytostaatteja sisältävät lääkkeet ja pakkaa ne läpinäkyvään muovipussiin. Anna ne apteekin henkilökunnalle.

Voit tulostaa lajitteluohjeen tästä.