Tietosuojaseloste

Laukaan apteekin internetsivujen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                    Laukaan apteekki
Y-tunnus:                             1969684-5
Osoite:                                  Vuokaari 2
Postinumero:                      41340
Postitoimipaikka:               LAUKAA
Puhelinnumero:                  014 – 831 044
Sähköpostiosoite:               laukaan.apteekki@apteekit.net

 

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Internetsivuillamme kerromme palveluistamme ja tarjouksistamme. Lisäksi sivuilla on apteekkiimme, lääkkeisiin ja terveyteen liittyviä ajankohtaisia uutisia.
Internetsivuillamme on palautelomake, johon voi antaa henkilötietonsa, jos haluaa saada vastauksen palautteelleen. Palautelomakkeen kautta annettuja henkilötietoja käytetään vain yhteydenottoa varten.

 3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Palautelomakkeeseen annettujen henkilötietojen tarkoitus on vastaaminen palautteeseen asiakkaan antamien yhteystietojen perusteella. Yhteystietoja ei säilytetä, välitetä eteenpäin eikä käytetä suoramarkkinointiin. Palautteen voi esittää myös nimettömänä.

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan antaman palautteen käsittelemiseksi, jonka jälkeen ne hävitetään. Henkilötietoja käsitellään tietosuojamääräysten edellyttämällä tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa itse henkilötietonsa palautelomakkeeseen. Sivusto kerää tietoja myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla sen käyttöehtojen mukaisesti ks. kohta 8.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Tietojen kerääminen tapahtuu Google Analytics -ohjelman avulla ja sen käyttöehtojen mukaisesti. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

9. Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsitellään tietosuojamääräysten mukaisesti. Palaute tulee apteekin suojattuun sähköpostiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja apteekissa käsitellään. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle (kohta 1. Rekisterinpitäjä) allekirjoitettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.